Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Nazwa projektu:

Dywersyfikacja produkcji opakowań z tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej w oparciu o innowacyjne rozwiązania

Beneficjent: Roboplast Sp. z o.o.

Wartość projektu: 3 324 603,37 PLN

Wartość dofinansowania: 799 693,48 PLN

Opis projektu:

Projekt dotyczy dywersyfikacji produkcji opakowań spożywczych. W wyniku jego realizacji Roboplast produkować będzie 2 nowe produkty (tace z wkładami absorpcyjnymi o różnych pojemnościach), a szereg wyrobów z aktualnej oferty firmy zostanie zasadniczo udoskonalonych.

W ramach projektu zostanie wdrożona udoskonalona technologia termoformowania oraz nowa w skali przedsiębiorstwa technologia aplikacji wkładów absorpcyjnych.

Utworzone zostaną 4 nowe etaty.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

DSCN0345_a  DSCN0337_a

Zakupiona nowoczesna linia do termoformowania

DSCN0327_e DSCN0323_a

Zakupiona maszyna do aplikacji wkładów absorpcyjnych

RPO WM