Ogłoszenia

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot

„Maszyna do aplikacji wkładów absorpcyjnych”

Ogłoszenie - składanie ofert na maszynę do aplikacji wkładów

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot

„5 form o wymiarach

205 x 160 x 50, 205 x 16 x 40, 227 x 178 x 50, 227 x 178 x 80, 276 x 87 x 75″

Ogłoszenie - składanie ofert na formy produkcyjne

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot

„Maszyna do termoformowania”

Ogłoszenie - składanie ofert na maszynę do termoformowania00010001

Ogłoszenie - składanie ofert na maszynę do termoformowania00010002