Certyfikat ISO 9001:2008

W listopadzie 2014 roku firma Roboplast Sp. z o.o. otrzymała międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie produkcji przemysłowej wyrobów termoformowanych z różnych tworzyw sztucznych. Audytorzy z instytucji certyfikującej TÜV Rheinland przyznali Spółce certyfikat pozytywnie oceniając działanie systemu zarządzania jakością. Jest on ważny przez 3 lata – do listopada 2017 roku.

certyfikat ISO        certyfikat ISO ANG

Zakończony sukcesem proces certyfikacji jest wynikiem niezwykłej troski Firmy o jakość proponowanych klientowi rozwiązań oraz konsekwentnej dbałości o zachowanie najwyższych standardów. Certyfikat jest również gwarancją konkretnych korzyści dla odbiorcy, stabilnej jakości wyrobów i koncentracji na Kliencie.

9105078411_267799